Vad händer i Hörja

Vad händer i Hörja

Projektet med promenadstigarna är nu avslutad och slutrapport inskickad till Tyringe Sparbanks stiftelse


Promenadstigarna är nu helt färdiga med nya spångar, invigda och klara

Pågående projekt som byalaget just nu håller igång är följande:


Ett helt nystartat projekt är att vi just nu är i färd med att skriva om stadgarna. ett första klubbande gjordes på årsstämman 2019 sedan kom pandemin emellan och andra klubbandet blir årsstämman 2023.