Hem

Hörja by

Kyrkbyn Hörja omtalas som Hørgh 1413.


Detta ord är den forndanska formen av ordet harg, som betecknar en hednisk offerplats.

1745 omtalas en mängd resta stenar i området runt byn. Pehr Lovén nämner detta år speciellt fyra av dessa "därför att det är ett allmänt rykte, att offer förr förrättades vid dem"

Hörja kyrka är byggd av gråsten. I dag kvarstår långhus och kor från medeltiden.

Under det stora skånska kriget 1676–1680 nådde hela den danska armén på cirka 14 000 man och åtskilliga tusen hästar fram till Hörja där den danske kungen Kristian V tog nattuppehåll den 19 augusti 1676. Kristianstad hade dagarna innan intagits av danskarna och man var nu på framryckning mot Karl XI utanför Halmstad. I Hörja nåddes emellertid Kristian V av budet att hans mindre armé blivit slagen vid Fyllebro i Halland.

Hela huvudarmén låg därför stilla i Hörja under tre dygn fram till den 22 augusti.

Under dessa dagar måste befolkningen ha åsamkats svåra uppoffringar och lidanden.


Idag är Hörja en lugn o fridfull by där folk bor och de flesta har sin arbetsplats runt omkring.

Hörja har en idrottsförening som är mycket populär i byn.

Hörjagården är känd för sina föreläsningar, kurser och fester.


Byn har ett Café och en loppis


AKTUELLT I HÖRJA


Här kommer vi att skriva in vad som händer i Hörja

Hörja Sommarfest 2024 - 3e Augusti på Villevallen

Läs mer under "Vad händer i Hörja"


LÄNKAR

Här länkar vi till de som har anknytning till Hörja