Om byalaget

Hörja byalag

Hörja Byalags mål är att:


-Främja för att socknen även i framtiden ska vara attraktiv att bo, verka och leva i.


-Vara synliga för socknens invånare och bli en naturlig "mötesplats" för bybornas idéer och önskemål.


-Arbeta för goda kommunikationer inom vägnät och data.


Hörja Byalag


Alla boende i Hörja socken är medlemmar i Hörja Byalag.

Vill du hjälpa till med arbetet i Byalaget som tex styrelsearbete eller annat som kan vara till gagn för bygden och Hörja så hör av dig till styrelsen som är tacksam för all hjälp den kan få

Det går bra att skicka ett enkelt meddelande till oss via kontaktsidan här på hemsidan.


Styrelsen 2023-2024


Ordförande: Jenny Anell 

Kassör: Peter Johansson

Sekreterare: Henrik Hörgerud

Ledamot: Patrik Nordgren

Ledamot: Mats Svensson


Revisorer:

Evert Johansson

Carina Gunnarsson


Valberedningen:

Kjell-Arne Svensson

Lovis Hörgerud