Om byalaget

Hörja byalag

Hörja Byalags mål är att:


-Främja för att socknen även i framtiden ska vara attraktiv att bo, verka och leva i.


-Vara synliga för socknens invånare och bli en naturlig "mötesplats" för bybornas idéer och önskemål.


-Arbeta för goda kommunikationer inom vägnät och data.


Hörja Byalag


Alla boende i Hörja socken är medlemmar i Hörja Byalag.

Vill du hjälpa till med arbetet i Byalaget som tex styrelsearbete eller annat som kan vara till gagn för bygden och Hörja så hör av dig till styrelsen som är tacksam för all hjälp den kan få.

Som det ser ut just nu så är det två ledamot som vill avgå i närtid eller senast till årsstämman 2023 vilket gör att vi har stort behov av att fylla på leden med medlemmar som vill dra sitt strå till stacken.

Risken är stor att vi tvingas lägga ner Byalaget vid årsstämman om det inte finns underlag för en styrelse på 5 personer.

Det går bra att skicka ett enkelt mess till oss via kontaktsidan här på hemsidan.


Styrelsen 2018-2019


Ordförande: Christer Jönsson 0706-47 60 42

Kassör: Carina Larsen

Sekreterare: Mathias Eroldsson

Ledamot: Patrik Nordgren

Ledamot: Mats Svensson


Revisorer:

Gösta Johansson

Carina Gunnarsson


Valberedningen:


Kjell Berlin

Eskil Samuelsson

Inger Johansson