Vad händer i Hörja

Vad händer i Hörja

Projektet med promenadstigarna är nu avslutad och slutrapport inskickad till Tyringe Sparbanks stiftelse

 

Pågående projekt som byalaget just nu håller igång är följande:

 

Promenadstigarna håller på att repareras och där har byn fåt ett bidrag från Tyringe Sparbanksstiftelse på 30000 kr

Material för att reparera spångarna är inköpt och de första spikarna är slagna, vi har gjort ett avbrott för vintern och det höga vattenflödet men kommer att starta upp detta igen på vårkanten.

När vi planerat in några helger där arbetet kommer att fortgå har vi stort behov av arbetskraft vilket innebär att vi gärna vill att så många som möjligt hjälper till. Datum för detta kommer att aviseras här.

 

 

Ett helt nystartat projekt är att vi just nu är i färd med att skriva om stadgarna.