Om byalaget

Hörja byalag

Hörja Byalags mål är att:

 

-Främja för att socknen även i framtiden ska vara attraktiv att bo, verka och leva i.

 

-Vara synliga för socknens invånare och bli en naturlig "mötesplats" för bybornas idéer och önskemål.

 

-Arbeta för goda kommunikationer inom vägnät och data.

 

Styrelsen 2018-2019

 

Ordförande: Christer Jönsson 0706-47 60 42

Kassör: Carina Larsen

Sekreterare: Mathias Eroldsson

Ledamot: David Anell

Ledamot: Mats Svensson

 

Revisorer:

Gösta Johansson

Carina Gunnarsson

 

Valberedningen:

Kjell Berlin

Stig Johansson

Eskil Samuelsson